Vonkajší závesný akv. filter 280l/h do 38l

Úvod AKVARISTIKA Filtre a čerpadláVonkajší závesný akv. filter 280l/h do 38l

Vonkajší závesný akv. filter 280l/h do 38l

Výrobca: PENN PLAX
Kód: 2705
 
Dostupnosť: skladom
39,- €35,- €
Do košíka

Vonkajší závesný akv. filter 280l/h do 38l

Vonkajší závesný filter do akvária
1.) Otvorte filter pre výmenu filtračného média.
2.) Pripojte sitko na koniec predlžovacej trubice.
3.) Umiestnite otvorený filter do akvária a nastavte dĺžku trubice.
4.) Pod tečúcou vodou opláchnite kazetu na aktívne uhlie od čiastočiek prachu.
5.) Vložte kazetu do filtra ako je uvedené na obrázku.
6.) Do nádoby filtra nalejte toľko vody, aby bol kryt rotora úplne ponorený.
7.) Napojte na zdroj napájania. Uistite sa, či sú všetky bezpečnostné pokyny dodržané.
8.) Riadenie toku vody nastavte zvýšením alebo znížením prietoku vody. Pomáha to pri kŕmení.
Tipy na údržbu a prevádzku
Filtračné médium - pravidelne vymieňajte filtračné médium kvôli upchaniu. Podmienky nádrže určia, ako často je výmena nevyhnutná. Nahraďte aktívne uhlie novým, ak voda nemôže voľne prejsť do filtračného média. Spláchnite nadmerné nahromadenie nečistôt z filtračnej špongie a kazety. Najlepšie je neoplachovať vodou z vodovodu, pretože užitočné baktérie obsiahnuté v špongii môže chlórová voda z vodovodu úplne zničiť. Pri čistení kazety použite jemnú kefu. Nikdy nepoužívajte chemické čistiace prostriedky. Ak je kazeta na špongiu opotrebovaná môže sa vymeniť za novú. Rám, ktorý drží kazetu na špongiu nevyhadzujte, pretože bude potrebný na držanie novej, náhradnej kazety.
Rotor a prívodná trubica - Rotor a prívodná trubica by mala byť pravidelne čistená. Odpojte napájanie a vezmite celý filter. Motorovú jednotku vyberte ? otočením proti smeru hodinových ručičiek a ťahom dole. Rotor a komoru čistite s filtračnou kefou. Rotor môžete vymeniť za nový, ak viditeľne opotrebovaný minerálmi z akváriovej vody. Starostlivo nasaďte motor a znova použite tesniaci krúžok. Stočte do uzamknutej polohy.
Rozobraté trubice vyčistite kefou.
- Nikdy nespúšťajte filter na sucho. Voda ochladzuje motor počas prevádzky.
- Vždy udržujte rovnakú hladinu vody vo vašom akváriu.
- Nikdy žiadne časti filtra neolejujte.
- Nikdy nepoužívajte čistiace chemické prostriedky. Zvyšky chemických prostriedkov môžu byť škodlivé pre ryby.
Dôležité bezpečnostné pokyny
na ochranu proti úrazu musia byť dodržané základné bezpečnostné opatrenia, vrátane týchto:
a) Pozorne si prečítajte a dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny.
b) Aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom, o to viac dbajte na bezpečnú manipuláciu, pretože k akváriu patrí aj voda. Pri každej z nasledovných situácii sa nepokúšajte opravy vykonávať sami, ale vráťte prístroj do autorizovaného servisu na opravu alebo vyraďte z prevádzky:
1. Ak je prístroj od vody, nesiahajte naň! Najprv ho odpojte. V prípade, ak elektrické súčasti zariadenia navlhnú, odpojte spotrebič okamžite!
2. Ak prístroj preukazuje známky abnormálneho úniku vody, okamžite ho odpojte od zdroja napájania.
3. Ak je voda na častiach, ktoré nie sú prispôsobené na mokro alebo vlhkosť, prístroj by nemal byť určite zapojený.
4. Neprevádzkujte zariadenie, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, alebo ak je nefunkčné kvôli pádu alebo bol poškodený akýmkoľvek iným spôsobom.
5. Aby sa zabránilo navlhnutiu zástrčky alebo zásuvky, položte stojan akvária a nádrž akvária na jednu stranu steny a elektrický kábel naformujte tak, ako je vidieť na obrázku, t.z. vytvorte odkvapovú slučku, aby prípadne stekajúca voda po kábli nenatiekla až do zásuvky. Ak už je kábel alebo zásuvka navlhnutá, prístroj neodpájajte. Odpojte poistku alebo istič, ktorý napája zásuvku. Potom prístroj odpojte aj zo zásuvky a skontrolujte prítomnosť vody.
c) Prísny dohľad nad prístrojom je nevyhnutný, ak je používaný na mieste v blízkosti detí.
d) Aby nedošlo k popáleniu, nedotýkajte sa horúcich častí ako sú ohrievače, reflektory, žiarovky a podobné.
e) Spotrebič vždy odpojte zo zásuvky, ak ho nepoužívate, pred nasadením alebo
vybratím nejakých častí, či pred jeho čistením. Nikdy nevytrhávajte prívodný kábel zo zásuvky násilím. Uchopte zástrčku a opatrne vytiahnite.
f) Spotrebič nepoužívajte na iný ako na predpísaný účel. Použitie doplnkov, ktoré nie sú odporúčané alebo predávane výrobcom, môže spôsobiť nebezpečenstvo.
g) Prístroj nezapájajte ani nezapínajte v mieste s teplotou pod bod mrazu.
h) Pred použitím sa uistite, že prístroj je k nádrži akvária namontovaný správne.
i) Prečítajte si a dodržujte všetky dôležité pokyny k napájaniu spotrebiča.
j) Ak je nutné použiť predlžovací kábel, musí mať riadne klasifikovanie (označenie). Predlžovací kábel vhodný na menej ampérov alebo wattov než na aký je určený spotrebič, môže vyvolať prehriatie.
k) Pozornosť treba venovať aj umiestneniu predlžovacieho kábla, teda zabezpečiť, aby oň nikto nezakopol.
Copyright 2021 - 2022 © petshoptina.sk